اشتباهاتی که والدین مرتکب می شوند--قسمت ششم: سایر موارد

نقش یک همسر خوب را ایفا نمی کنید

شما با همسر خود چگونه رفتار می کنید؟ آیا زن یا شوهر خوبی برای او هستید؟

نحوه ارتباط شما با همسرتان تاثیر زیادی بر روی روابط کودک شما به خصوص در ارتباط با بزرگسالان دارد. اگر شما با همسرتان به درستی رفتار نکنید و یا در هنگام بروز اختلاف با هم داد و فریاد به راه اندازید، یعنی در حال آموزش دادن همین رفتار به فرزندتان هستید. کودکان بیشتر از طریق مشاهده مسایل را می آموزند تا از طریق نصیحتها و صحبتهای شما. اگر شما با همسرتان با عشق و محبت رفتار کنید یعنی به فرزندتان می آموزید که برای اقوام و اطرافیان خود ارزش قایل شود.

 توقع داشتن غیرمعقولانه از کودکان

والدین باید به این مساله توجه کنند که توقعات منطقی و معقولی از کودکان خود داشته باشند به خصوص اگر کودک شما خیلی کوچک باشد. مثلا شما نمی توانید از کودک 2 ساله خود انتظار داشته باشید که در یک مهمانی شام، به مدت چند ساعت آرام و بی صدا بماند. توقعات شما از کودکتان باید متناسب با سن آنها باشد.

 

اشتباهاتی که والدین مرتکب می شوند

 وابسته کردن کودکان به خود

اکثر والدین توقع دارند که کودکشان در همه زمینه ها به آنها وابسته باشد و نیاز آنها به خوداتکایی و مستقل شدن از بزرگسالان را نادیده می گیرند. همین طرز رفتار باعث می گردد که کودکان امروزی توقع داشته باشند که والدین آنها هر کاری اعم از مرتب کردن اتاق تا زدن چسب زخم به آنها را برایشان انجام دهند. به کودکان خود بیاموزید که اگر می خواهید آنها کارهای شخصی شان را خودشان انجام دهند به معنای این نیست که آنها را دوست ندارید بلکه به معنای علاقه بیش از حد شما به آنهاست.

 سوق دادن بچه ها به سمت خواسته های خود

به کودکان خود اجازه دهید کودکی خود را بکنند و تفاوتهای فردی آنها با خودتان را در نظر بگیرید. اجازه دهید آنها مطابق با شرایط خود رشد و پرورش پیدا کنند. برای کودکان شما بسیار دشوار است که راهی را طی کنند که شما نتوانسته اید.

 استفاده از عبارات غیرواقعی

اگر به کودک خود بگویید" در صورت اذیت کردن دوستت، زمین خواهی خورد" اطمینان داشته باشید که طول عمر پذیرش صحبتهای شما از جانب کودکتان چندان طولانی نخواهد بود. اگر از عبارات واقعی استفاده نکنید ، کودک شما بعد از مدتی به این نتیجه می رسد که حرفهای شما همیشه در حد مکالمه است و مسلما در آینده با او دچار مشکل می شوید.

/ 0 نظر / 11 بازدید