انتظار نمره بیست، دانش آموزان را دچار اضطراب می کند

 حساسیت بیش از حد خانواده ها به کسب نمره ٢٠ ، موجب  اضطراب دانش آموزان می شود و این امر ناکامی آنان را به دنبال خواهد داشت .  اولیا نباید از دانش آموزان فقط نمره ٢٠ را بخواهند، زیرا کیفیت آموزش صرفاً از طریق نمره مشخص نمی شود. وی افزود: دانش آموزان را نباید به هیچ عنوان طبقه بندی و دسته بندی کرد ،زیرا این امر مغایر با رویکردهای جدید تعلیم و تربیت است .  خانواده ها را از نسبت دادن فرزندان خود به «باهوش »، «نابغه» و «ضعیف» برحذر داشت و گفت : نسبت دادن «نابغه» به فرزندان خود، موجب تقویت انتظارات غیرواقعی در آنان می شود و کسی که انتظارش بالا رود، نمی تواند شکستهای احتمالی خود را درک کند. وی افزود: این رفتار سبب تعارض بین انتظارات بیان شده و عملکرد دانش آموز می شود، بنابر این توصیه می شود که دانش آموزان براساس تلاش و میزان کوشش خود مورد تشویق قرار گیرند.

 برخی از اولیا فلسفه وجودی امتحان و کم و کیف پرسشهای امتحانی را نمی دانند، به همین دلیل انتظارات نامناسبی از فرزندان خود دارند.  بیشتر اوقات دانش آموزان با دو گونه عملکرد متفاوت در مقابل پرسش و پاسخ اولیا و معلمان روبه رو هستند که این امر فرایند یادگیری آنان را با مشکل مواجه می کند. به خانواده در ایام امتحانات شرایط لازم را برای مطالعه فرزندان خود فراهم کنند و برنامه های تفریحی ، استراحت و دید و بازدیدهایشان را تحت نظر داشته باشند، ولی هرگز برای آنان محدودیت ایجاد نکنند. محروم کردن دانش آموزان از علایق و تفریحات خود، در پیشرفت تحصیلی آنان نتیجه معکوس خواهد داشت .

  خانواده ها  از مقایسه فرزندان خود با دانش آموزان اقوام و بستگان پرهیز کنند زیرا توانایی های افراد با یکدیگر متفاوت است . اولیاءدر موردعملکرد فرزندان خود را پیشداوری نکنند، چون این امر موجب انتظارات نامتناسبی خواهد شد. خانواده ها  در زمان امتحانات ، محیط با طراوت و شادابی را برای مطالعه فرزندان خود فراهم کنند تا علایق و انگیزه آنان به تحصیل تقویت شود.  

دکترمنوچهر فضلی خانی

/ 0 نظر / 12 بازدید