راهکارهای ارتقای هوش میان فردی


با بکاربستن راهکارهای زیر می توانید هوش میان فردی خودتان را افزایش دهید :
- به یکی از گروه های داوطلب اجتماعی بپیوندید
- هر روز 15 دقیقه با دقت به صحبت های اعضای خانواده گوش دهید
- گروه حمایتی خود را تشکیل دهید
- یک میهمانی برگزار کنید و حداقل سه نفر را که خیلی خوب نمی شناسید ، دعوت کنید
- با یک یا چند نفر روی طرحی کار کنید که منافع ۀن نیز مشترک باشد مانند دوخت و دوز و...
- با خواندن کتابی در زمینه آداب معاشرت و بحث در مورد مطالب آن با فردی که فکر می کنید به امور اجتماعی اشراف دارد ، هنر رفتار اجتماعی مناسب را یادبگیرید
- در گردهم آیی های خانواده ،‌مدرسه یا محل کارتان شرکت کنید
- عملکرد خود را هر وقت که فرصت دارید مورد بررسی قرار دهید
- از طریق مطالعه زندگینامه ها ، فیلمها و سایر رسانه های عمومی ، زندگی افرادی را که در زمینه های اجتماعی کارآمد و معروف هستند را مورد مطالعه قرار دهید

/ 0 نظر / 5 بازدید