مثبت اندیشی --- قسمت دوم : آگاهی از مثبت اندیشی

مثبت اندیشی یعنی برخورداری از تعادل درونی مناسب و حفظ آرامش و خونسردی در مواجهه با مشکلات برای این که بتوانید انگیزه شخصی خود را حفظ کنید ، به اقدام مناسب بپردازید و از عملی که انجام می دهید احساس خوبی داشته باشید . مثبت اندیشی به آن معنا نیست که به مشکلات توجه نکنید یا بی دلیل و به صورت کاذب خوش بین ( الکی خوش ) باشید . ایده آل آن است که مشکلات را یادداشت کنید و سپس به جای آن که در حلقه های فلج کننده احساسات ناخوشایند ، به دام بیفتید ، دست به کار حل مشکل شوید و به سرعت اقدام مناسبی را در پیش گیرید .


شناسایی نشانه های مثبت اندیشی

دید شما نسبت به زندگی ، ترکیبی از احساسات ، افکار ، و باورها و عقایدی است که دارید . اگر خواهان آن هستید که دیدگاه منفی خود را به دیدی مثبت تغییر دهید ، اولین گام اساسی در این مسیر ، شناسایی و تمایز قائل شدن بین احساسات ، افکار و باورهای خودتان است .لازم است که بدانید افکار ، حاصل اوضاع و شرایط خاصی هستند و در همان شرایط کاربرد دارند . درحالی که باورها ، کلی تر و عمومی ترند و در تجربه های افراد ریشه دارند .

خودباوری


این باور مثبت که در ورزش می توانم خوب کار کنم ، باعث این فکر می شود که من می توانم برنده شوم . این فکر شما را برمی انگیزد و تحریکتان می کند تا به صورتی موثر دست به کار شوید . موفقیت های شما به ایجاد انتظارات مثبت در شما می انجامد و به این ترتیب ، خود باوری شما را تقویت می کنند و توانایی هایتان را افزایش می دهند .

  انتخاب راه مثبت  

در زندگی همواره دو راه برای فکر کردن وجود دارد : مثبت و منفی ، انتخاب با شماست .

تفکر منفی
خود را فردی غیر قابل دوست داشتن می دانید
فکر می کنید که همیشه شکست می خورید
احساس درماندگی و ناتوانی می کنید

تفکر مثبت
احساس می کنید که در نزد دیگران دارای ارج و قربید
کارها را به بهترین شکل ممکنی که می توانید ، انجام می دهید
می دانید که از پس اوضاع و احوال برمی آیید و موقعیت را در کنترل دارید

/ 0 نظر / 5 بازدید