خودباوری و ارتباط آن با موفقیت

.11 ابراهام مازلو روانشناس آمریکایی (1970 - 8 190 ) که از بزرگترین نظریه پردازان نهضت توانائیهای انسان به حساب می اید، زندگی را نه در بودن بلکه در شدن می دیده است و در این راستا نظریه خودشکوفایی را مطرح ساخته است.


.12 اگر تمایل به انجام کاری نداری به راحتی به خود و دیگران نه بگوئید.


.13 همیشه سعی کنید احساس خوبی از بودن خود داشته باشید، به شاد زیستن و شادکامی زندگی خود فکرکنید.


.14 این حقیقت را بپذیرید که از آنچه که فکر می کنید بهتر هستید.


.15 هیچ وقت خود را دست کم نگیرید.


.16 به جای آنچه هستید به آنچه که می توانید باشید توجه کنید.


.17 بدانید برای تغییرکردن هیچ وقت دیرنیست.


.18 در جریان خودباوری انسان باید از آنچه انجام می دهد لذت ببرد و به نیروی برتر خود ایمان داشته باشد.


.19 هیچ گاه نیروی عظیم اراده را در جسم کوچک خود زندانی نکنید.


.20 به تقویت روحیه و اعتقادات خود بپردازید و دلگرم و مقاوم به زندگی ادامه دهید.


.21 حملات مهاجمان درونی و  بیرونی را با نیروی خودباوری خنثی کنید و پیوسته کاری را انجام دهید که موجبات خرسندی وجدانتان را فراهم سازد.


.22 همواره برنامه ها  مسیرهای خود را بازشناسی کنید تا در زندگی دچار وقفه نشوید.


.23 اگر به پیروزی خود معتقد باشید، مطمئنا پیروز و برنده خواهید شد. و نیل به  خواسته های زندگی برای شما سهل و آسان می گردد.


.24 هیچ وقت نخواهید کسی یا کسانی که به جای شما تصمیم بگیرند و یا به جای شما زندگی کنند، باید باور کنید وقتی که چیزی را بخواهید مطمئنا آن را بدست خواهید آورد.

 

عزیزه نوری--- بازیاب

/ 0 نظر / 7 بازدید