سنجش و اندازه گیری خلاقیت

اصالت به وسیله ی (( آزمون عنوان داستان )) گلیفورد اندازه گیری میشود. در این آزمون داستانی کوتاه به آزمون شونده گفته میشود و از او خواسته می شود تا تمام عنوان هایی  را که برای داستان مناسب تشخیص می دهد بگوید .یکی از این داستان ها داستان گیر افتادن یک مبلغ مذهبی به دست آدمخوارهاست. در این داستان شاهزاده خانم قبیله آدمخوارها  به مبلغ مذهبی پیشنهاد  می دهد که با او ازدواج کند تا آزاد شود. مبلغ دو راه بیشتر ندارد یا باید ازدواج کند یا بمیرد . او از ازدواج سر باز میزند و زنده زنده  پخته میشود.
یکی از دانش آموزان برای داستان بلا این عنوان ها را گفته است : (( شکست شاهزاده خانم / خورده شدن به وسیله وحشی ها / شاهزاده خانم و مبلغ مذهبی ))  اما دانش آموز دیگری این عنوان ها را انتخاب کرده (( داستان دیگ / شام خوشمزه / خورش واعظ / جفتی بدتر از مرگ / پاک ولی عجول / جایزه داغ برای آزادی ))

گلیفورد پاسخ های دانش آموز دوم را  اصیل تر از دانش آموز دوم می داند .

سیالی به تعداد پاسخ های مختلفی که  آزمودنی به یک سوال می دهد اشاره میکند.
در آزمون های سنجش سیالی ( سرعت ) و ( تعداد پاسخ های داده شده ) ملاک سیالی فکر هستند که این تعدد تعداد جواب در اکثر مواقع  باعث افزایش احتمال  واگرا بودن تفکر می شود.
(با استفاده از مقاله ی آقای بهاءالدینی)

/ 0 نظر / 19 بازدید