روش های عملی برای تقویت عزت نفس فرزندان -- قسمت اول

منحصر به فردند و از شایستگی و توان کامیابی در تحصیل و زندگی برخوردارند.
تربیت درست کودکان تا حد زیادی در گرو انجام دادن بسیاری کارهای درست و کوچک است . هر پدر و مادری می تواند بسیاری کارهای درست و مناسب انجام دهد تا در فرزندش احساس « خود ارزشمندی » به وجود آورد. شما می توانید از طریق مراقبت گوش دادن ستودن قوت قلب بخشیدن دلگرم کردن و جدی گرفتن فرزند خود به او عزت نفس ببخشید و انسانی کامیاب از وی بسازید.

به نقل از سایت بازیاب

/ 0 نظر / 3 بازدید