برنامه ریزی برای استفاده از قوای جسمی وروانی

ارشمیدس از حکماى هفتگانه ی یونان است وعقیده دارد که اهرم امید و باور، جسم را قدرتى مافوق تصور بشر مى‏بخشد. به گونه‏اى که در یک لحظه ، بدون تامل و محاسبه ، مى‏توان کارى چنین سترگ را انجام داد . بسیارى از مردم در انتظار معجزه‏اند در حالى که خودشان باید خالق معجزه باشند .

در این مسیر و براى استفاده بهتر و کامل‏تر از قواى روانى و جسمى باید تصمیم بگیریم و براى روان و جسم خود برنامه بیولوژیک طراحى کنیم . این برنامه هفت گام دارد:

 

گام اول:

براى از میان برداشتن ذهنیت‏هایى که به ناتوانى و فقر و کمبود گرایش دارد . نخستین گام سپاس در برابر داشته‏ها است و عبادت و نیایش بهترین راه آن به شمار مى‏آید .

گام دوم:

 توانمندى‏ها، ویژگى‏هاى مثبت و تجارب مؤثر خود را بشناسیم و از آن‏ها بهره بگیریم زیرا شناخت آن‏ها روحیه ما را شاداب‏تر و جسم ما را براى برنامه ریزى بیولوژیک آماده مى‏کند .

گام سوم:

در زندگى یک فرد ، زمانى معجزه روى مى‏دهد که باور کند هیچ چیز غیر ممکن نیست . پس اجازه دهیم جادوى دانستن و توانستن را تجربه کنیم .

گام چهارم:

اولویت‏هاى آرمانى و آرزوهاى خود را بر شماریم و خود را مقید کنیم از میان انگیزه‏هاى متنوعى که هر یک ما را به سمتى فرا مى‏خواند ، بهترین را برگزینیم .

گام پنجم:

در کنار امور جدى، علایق هنرى و استراحت و تفریح و مطالعه را در برنامه‏ها بگنجانیم .

گام ششم:

توفیقات خود را یادداشت کرده، دلایل شکست‏ها را بررسى کنیم و دوباره پیشقدم شویم .

نکته مهمى که در گام ششم نهفته است، یافتن انرژى مضاعف براى برنامه ریزى مجدد است . وقتى آدمى دلیل‏هاى عدم موفقیقت را بررسى مى‏کند ، انرژى اى مضاعف جهت‏برنامه ریزى مجدد که اصطلاحا برنامه ریزى جبرانى خوانده مى‏شود ، مى‏یابد .

گام هفتم:

با اندیشه‏هاى بزرگ مانوس شوید . امروزه روان شناسان معتقدند براى تربیت روان و جسم، بهترین چیز بالابردن انگیزه‏ها است و شناخت‏حیات و تلاش اندیشه‏هاى بزرگ و شخصیت‏هاى مهم پیشین از عوامل بالا بردن انگیزه است . بزرگی مى‏گوید: «موفقیت‏خود را با موفقیت دیگران پیوند دهید تا (اندیشه‏ها و تلاش‏هاى آنان) شما را به پیش برند و موجب حداکثر ترقى شما شوند .»

بدن و روان تابع اندیشه‏هاى مایند . « روح و روان انسان نه دیدنى است نه لمس کردنى ولى در صورت صیقل خوردن خواهد درخشید .»

 

منبع : پرسمان---- نویسنده : حسین خنیفر - دکتراى مدیریت آموزشى

/ 0 نظر / 4 بازدید