والدین دانش آموزان توصیفی بدانند

اگر دانش آموزی دارید که تحت پوشش  ارزشیابی توصیفی است ؛مطالب ذیل را به طور دقیق مطالعه نمایید

(روی هرتصویر ؛کلیک نمایید)

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید