تفکرخلاق-قسمت دوم: ویژگی های اشخاص خلاق

هر چند خلاقیت یک توانایی همگانی است و همه انسانها کم و بیش از آن برخوردارند اما افرادی که خلاقیت بالایی دارند و به عنوان افرادی خلاق شناخته می شوند دارای خصوصیات شخصیتی و رفتار ویژه یی هستند که به وسیله این خصوصیات می تواند آن را از سایر افرادی که از خلاقیت کمتری برخوردار هستند تشخیص داد .

1-    استقلال : 

 فرد خلاق در افکار و کارهای خویش از استقلال بالایی برخوردار است .

2-    کنجکاوی :

 کنجکاوی یک خصوصیت بارز فرد خلاق است . او تمایل زیادی به کشف مسائل و پی بردن به اصل پدیده ها دارد .

3-  علاقه به کارهای پیچیده :

فرد خلاق پیچیدگی را دوست دارد به همین دلیل او در کارهای مشکل و پیچیده بیش از هر چیز دیگر انرژی صرف می کند .

4-    تحمل ابهام :

 برای فرد خلاق مواجه شدن با ابهامات ، یک مبارزه محسوب

می شود و برای او نوعی لذت به دنبال دارد .

5-    انعطاف پذیری :

فرد خلاق از ذهن و شخصیتی بسیار انعطاف پذیر برخوردار است .

6-    شوخ طبعی :

شوخی ، خود نوعی خلاقیت است و شوخ طبعی از جمله ویژگی های عینی و قابل مشاهده در افراد خلاق است .

7-    اعتماد به نفس بالا :

 فرد خلاق نسبت به خود و توانمندی هایش آگاهی دارد به همین سبب است از اعمتاد به نفس زیاد برخوردار است .

8-  ابتکار :

ابتکار داشتن یعنی دور شدن از کلیشه ها ، قالبها و عادت های رایج و تکراری . فرد خلاق به راه حلهای کلیشه ای و به طور کلی تفکر مبتنی بر عادت علاقه ای ندارد .

9-    پشتکار :

 فرد خلاق تلاشگر و سخت کوش است و شکستها او را خسته

نمی کند .

10-  تخیل قوی :

 تخیل زیربنای خلاقیت است . این واقعیت را تاریخ علم و اندیشه های شخصیتهای خلاق به اثبات رسانیده است .

11-  حساسیت و توجه : 

 بسیار از اشیا و پدیده هایی که برای اغلب مردم عادی و پیش پا افتاده جلوه می کند ، می تواند توجه و حساسیت فرد خلاق را برانگیزد .

12-  زیبایی دوستی :

 فرد خلاق به آسانی مجذوب زیبایی می شودو نسبت به آن توجه و دقت زیادی دارد .

13-  تردید : 

 فرد خلاق معمولا هر عقیده یا ایده  ی  تازه یی را به راحتی

نمی پذیرد .

/ 1 نظر / 5 بازدید
حسین تاکی

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] سال نو بر شما وخانواده محترمتان گرامی باد