پیشنهادهایی برای برقراری ارتباط با نوجوانان

١- با نوجوانان زمانی وارد گفتگو شوید که آنها آمادگی لازم را دارند.

2- در برابر خواستهای نادرست نوجوانتان مقاومت کنید.

3- از نوجوان خود نظر خواهی نمایید.

4- زمانی که می خواهید نوجوانتان را نصیحت کنید، موافقت اورا جلب نمایید.

5- به نوجوانتان نشان دهید که اورا به خاطر خودش دوست دارید.

(سیمرغ)

/ 1 نظر / 6 بازدید
حیدری

سلام سیدجان امروز داشتم دنبال یک سری نمونه سوال می گشتم که روی ماهتو دیدم. خیلی دلم برات تنگ شد. بما هم سر بزن خداقوت حیدری.م