سخنی از ژان پیاژه

اگر دانش آموزی برای رسیدن به حقیقتی؛سه روز وقت صرف کند تا آن را

شخصا کشف  کند؛به صرفه تر از آن است که همان حقیقت را دریک ربع برای

او توضیح دهیم.این روش خود به خود پیشرفت سریع کودک را در مراحل بعدی

رشد تضمین می کند.

/ 0 نظر / 12 بازدید