پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

چگونه افراد هنگام تمرکز روی موضوع خاص، از پیرامون خود غافل می‌شوند؟

 تحقیقات جدید دانشمندان در پاسخ به این پرسش مهم که انسان چگونه می‌تواند هوش و حواس خود را از دنیای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

ارائه چند پژوهش در ارتباط با ارزشیابی توصیفی-6-

در این پژوهش 80 دانش آموز پسر پایه سوم دبستان از مدارس مجری ارزشیابی توصیفی به عنوان گروه آزمایش و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 118 بازدید

ارائه چندپژوهش در ارتباط با ارزشیابی توصیفی-5-بررسی نقاط ضعف وقوت توصیفی

 تعداد کارشناسان ارزشیابی 10 نفر و تعداد معلمان و مدیران 44 نفر می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

ارائه چندپژوهش در ارتباط با ارزشیابی توصیفی-4--میزان تاثیرارزشیابی توصیفی

همچنین نتایج مربوط به مقایسه گروه‌ها در حیطه عاطفی نشان دارد که بین گروه‌های آزمایش و گواه در متغیرهای حوزه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

ارائه چندپژوهش در ارتباط با ارزشیابی توصیفی-3-میزان اثر بخشی ارزشیابی توصیفی

بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی میزان اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی و مقایسه آن با ارزشیابی کمی در پایه‌های ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید

ارائه چندپژوهش در ارتباط با ارزشیابی توصیفی-2--مطالعه نقش ارزشیابی توصیفی

با استفاده از تحلیل واریانس به این نتیجه رسیدیم که : 1-      تفاوت بین نمرات فارسی و ریاضی (پیشرفت تحصیلی) دانش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید

ارائه چندپژوهش در ارتباط با ارزشیابی توصیفی-- پژوهش اول:اثر استرس امتحان

یافته ها:  میزان کورتیزول در طول امتحانات نسبت به قبل و بعد از امتحانات به صورت معناداری (p<0.05) افزایش یافت و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

توانایی های زمینه ساز خلاقیت-- راه های خلق خلاقیت

6- بارور کردن افکار چند بعدی و تصور ایده های چند وجهی 7- ایجاد فرصت برای تفکر خلاق و ارائه ی ایده های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

توانایی های زمینه ساز خلاقیت-- 2- توانایی تحلیلی وتوانایی عملی

توانایی عملی این توانایی عبارت است از قابلیت ترجمان نظر به عمل، یعنی درست کردن اشیا یا پدید آوردن پدیده ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

توانایی های زمینه ساز خلاقیت-- 1- توانایی ترکیبی و تولیدی

داشتن این توانایی یعنی توانایی ترکیب و تولید، لازمه ی اولیه ی انجام هر نوع کار نو و ابتکاری است. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

معلمان چگونه می توانند در کارشان خلاق باشند ؟

خلاقیت بر مبنای نظریه های متعددی استوار است. یکی از آن ها، نظریه ی خلاقیت مبتنی بر الگوی «سرمایه گذاری» ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید

آموزش ویادگیری الکترونیکی(مجازی) e-learning

در چنین شرایطی نیاز به استفاده از ابزارها و روشهای مختلف فناوری اطلاعات, از جمله: یادگیری الکترونیکی که بعضاً به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید