پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

نگاهی به روانسنجی سنتی ورویکردهای جدید سنجش وارزشیابی--مهدی فراهانی

مقدمه ابزار مرسوم در روان سنجی وآزمونهای سنتی ادامه مبحث فوق ادامه مبحث فوق رویکردهای کیفی وجدید سنجش آموخته ها  ادامه مبحث فوقادامه مبحث فوق سنجش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

آشنایی با لوح فشرده اختلالات یادگیری--سری دوم

لوحهای فشرده ی مذکور توسط سازمان آموزش وپرورش تهران تهیه وبه وسیله ی کارشناسی مشاوره ی دوره ی عمومی سازمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

آشنایی با لوح فشرده اختلالات یادگیری

لوحهای فشرده ی مذکور توسط سازمان آموزش وپرورش تهران تهیه وبه وسیله ی کارشناسی مشاوره ی دوره ی عمومی سازمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

روش های عملی برای تقویت عزت نفس فرزندان -- قسمت اول

منحصر به فردند و از شایستگی و توان کامیابی در تحصیل و زندگی برخوردارند. تربیت درست کودکان تا حد زیادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

شیوه ی برخورد صحیح با دانش آموزان کم کوشا(تنبل)

معلمان براى بیشینه کردن اثر تدریس خود، باید همیشه در دسترس همه دانش آموزان باشند و براى تک تک آنها ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 460 بازدید

راههای ارتقاء مهارتهای معلمان---قسمت دوم

۵- توانایی در بکار گرفتن کلمات خوب وارزشمند **الگوهای بیان دلپذیر وگفتار سنجیده وتحسین بر انگیز را به مخاطبان القاءمی کند **موضوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

راههای ارتقاء مهارتهای معلمان---قسمت اول

١-choosing subject ایجاد توانایی در انتخاب مطلب مناسب برای ارائه 2-prepring ارائه ی طریق در زمینه ی آماده شدن قبل از کلاس الف- تهیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

آسیب شناسی نظام رایج ارزشیابی--بابک شمشیری

 صفحه١مقاله         صفحات٢و٣مقالهصفحات ۴و۵مقاله                   صفحات ۶و٧مقاله صفحات٨و٩مقاله        صفحات١٠و١١صفحات١٢و١٣مقاله                  صفحات١۴و١۵مقاله صفحات١۶و١٧مقاله
/ 0 نظر / 28 بازدید

وضعیت ارزشیابی توصیفی در سال تحصیلی 88-87

به لطف خدا؛تحولی موثر در روند ارزشیابی تحصیلی  در دوره ی ابتدایی کشور قطعیت پیدا نمود. بر اساس مصوبه ی هفتصد وشصت ونهمین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

استانداردها وراهبردهای نوین سنجش پیشرفت تحصیلی--دکتر پاشا شریفی

صفحه1مقاله صفحه2و3مقاله صفحه4و5مقاله صفحه6و7مقاله صفحه8و9مقاله صفحه10و11مقاله صفحه12و13مقاله صفحه14و15مقاله صفحه16و17مقاله
/ 1 نظر / 21 بازدید

مفهوم سنجش وتاثیر آن بر روش آموزش معلم ....---دکتر علی اکبر سیف

استادمحترم در زمینه های ذیل مقاله ی خود را ارائه نموده اند: چکیده- تعریف اندازه گیری - تعریف آزمون - تعریف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 197 بازدید

نمونه سوال وپاسخ عربی سوم راهنمایی مرداد87

صفحه١سوال         صفحه٢سوال          صفحه٣سوال        صفحه۴سوال      صفحه١پاسخنامه            صفحه٢پاسخنامه
/ 2 نظر / 16 بازدید

نمونه سوال وپاسخ جغرافی مرداد87

صفحه١سوال صفحه٢سوال                                                  صفحه٣سوال صفحه١پاسخ                                                   صفحه٢پاسخ
/ 2 نظر / 21 بازدید

بررسی تطبیقی کارنامه های توصیفی--طاهره سبحانی فرد ودکتر محمد حسنی

http://irapic.com/uploads/1217185457.jpg http://irapic.com/uploads/1217151306.jpg http://irapic.com/uploads/1217215430.jpg http://irapic.com/uploads/1217179114.jpg http://irapic.com/uploads/1217131264.jpg http://irapic.com/uploads/1217142727.jpg http://irapic.com/uploads/1217220369.jpg http://irapic.com/uploads/1217165082.jpg http://irapic.com/uploads/1217185190.jpg http://irapic.com/uploads/1217167079.jpg http://irapic.com/uploads/1217152623.jpg http://irapic.com/uploads/1217203859.jpg http://irapic.com/uploads/1217150290.jpg
/ 0 نظر / 28 بازدید

بازنگری در روشهای سنجش--ایرج خوش خلق

http://irapic.com/uploads/1217174754.jpg http://irapic.com/uploads/1217142678.jpg http://irapic.com/uploads/1217201625.jpg http://irapic.com/uploads/1217164134.jpg http://irapic.com/uploads/1217164647.jpg http://irapic.com/uploads/1217191029.jpg http://irapic.com/uploads/1217148119.jpg http://irapic.com/uploads/1217179280.jpg
/ 0 نظر / 32 بازدید

الگوی ارتقای خود به خود تحصیلی--دکتر محمد حسنی

 http://upload.iranblog.com/1/1216978226.jpg http://upload.iranblog.com/1/1216939300.jpg http://upload.iranblog.com/1/1216938644.jpg http://i36.tinypic.com/sl35ep.jpg http://i37.tinypic.com/v5hnv4.jpg http://i37.tinypic.com/21kfd78.jpg http://upload.iranblog.com/1/1216983821.jpg http://upload.iranblog.com/1/1216928757.jpg  http://upload.iranblog.com/1/1216975371.jpg http://upload.iranblog.com/1/1216909821.jpg http://upload.iranblog.com/1/1216988451.jpg
/ 0 نظر / 31 بازدید

ارزشیابی از تفکر انتقادی وحل مساله--دکتر جعفر جهانی

http://i38.tinypic.com/wi6pgh.jpg http://i37.tinypic.com/rhlqn5.jpg http://i35.tinypic.com/33wqhs1.jpg http://i38.tinypic.com/2vjtls3.jpg http://i33.tinypic.com/erc1v8.jpg http://i37.tinypic.com/35lsuc8.jpg http://i37.tinypic.com/2wrky81.jpg http://i33.tinypic.com/2zj9pox.jpg http://i38.tinypic.com/vo7ub5.jpg http://i35.tinypic.com/296osol.jpg
/ 0 نظر / 140 بازدید