پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

منتخبین نهایی فراخوان کشوری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ضمن تشکر از مشارکت عزیزانی که در فراخوان مقاله شرکت نمودند؛اسامی ده نفر برتر فراخوان را که مقاله ی آنها به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

برنامه هماهنگ استانی پایه های اول ودوم راهنمایی تحصیلی اصفهان

چهارشنبه ۹/۳/۸۶     زبان انگلیسی          دوم راهنمایی تحصیلی     ۱۰صبح یکشنبه ۲۰/۳/۸۶      جغرافی                    اول راهنمایی تحصیلی       ۱۰صبح امتحان غائبین موجه دودرس مذکور: شنبه ۲۶/۳/۸۶   ۹ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید