پست های ارسال شده در خرداد سال 1385

فاطمه(س)

باید از فقدان گل ؛ خونجوش بود                                                        در فراق یاس ؛ مشکی پوش بود یاس بوی مهربانی می دهد                                                  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

مطالعه دانش آموزان درروزهای امتحان

دانش آموزان در روزهایامتحان چگونه و به چه میزان مطالعه کنند؟دانش‌آموزان باید پس ازاحساس خستگی ، از مطالعه کتابهای درسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید