ابزارهای ارزشیابی توصیفی-- قسمت پنجم: مراحل تهیه پوشه کار (2)

مرحله اول : برنامه ریزی و سازماندهی

1- هدف ها  ،ملاک‌ها و سنجه های هر درس را بیان  می نماید

2-  متناسب با هدف ها  ،ملاک‌ها و سنجه های هر درس ،ابزار مناسب پیش بینی می نماید .

.3- ملاک‌ها و سنجه های مورد انتظار برای هر نمونه کار را به اطلاع دانش آموزان   می رساند .

4- با کمک اولیاء ، مدیر و دانش آموزان, پوشه مناسب  تهیه یا تولید نماید.

5- مشخصات روی جلد را درج نماید
6- برگ شرح حال  تهیه نماید
7- تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد .
8- تهیه نمون برگ های ارزیابی .
9- تقسیمپوشه کار به بخش ها و لایه های مورد نیاز
10- توجیه دانش آموزان و اولیاء در خصوص ضرورت و اهمیت و نقش و ظایف آنها در تنظیم پوشه کار .
(بهمن قره داغی)
/ 0 نظر / 3 بازدید