آموزش و پرورش آرمانی در جامعه ی دانایی محور8: یادگیری درآن واحد

 

آموزش و پرورش آرمانی در جامعه ی دانایی محور2

 

یادگیری در آن واحد

معنای یادگیری در آن واحد، نخست این است که معلمان دیگر تنها منبع یادگیری و اطلاعات نیستند و دانش آموزان می توانند از طریق ابزار های چند رسانه ای و... به اطلاعات مورد نیاز دست یابند. دوم این که، این مفهوم به امکان ارائه ی انعطاف پذیر خدمات یادگیری برای دانش آموزان و معلمان اشاره می کند.

هرگاه معلم، تسهیل گر و درمان گر یادگیری باشد، فراگیرنده، کنترل بیشتری بر فرایند یادگیری خواهد داشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید