مجموعه سوالات سوم راهنمایی تحصیلی استان اصفهان در مهرماه88

زبان انگلیسی      قرآن        دینی       دینی جامع   

   ریاضی ورسم

اجتماعی     اجتماعی جامع       انشای فارسی    علومتجربی

املای فارسی     عربی    دفاعی   جغرافی     جغرافی جامع

حرفه وفن       تاریخ     تاریخ جامع

/ 1 نظر / 4 بازدید
مراد

متشکرم بابت گذاشتن سوالات