اهمیت رعایت شخصیت شاگردان در زمینه ی مدیریت کلاس

یکى از اصول تربیتى اسلام احترام به شخصیت و کرامت انسانى افراد است . پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله به همه مؤمنین اعم از کودکان و بزرگسالان، زنان و مردان و روستائیان و غیر آنان، شخصیت مى‏داد و به آنها احترام مى‏گذاشت، پس:

1 - رعایت‏حقوق دیگران بویژه شاگردان؛معلمان و مدرسان دیگر فراموش نشود .

2 - به شخصیت افراد احترام گذاشته و از تحقیر آنان پرهیز شود .

3 - بین کودکان و نوجوانان رفاقت مثبت و سالم ایجاد شود .

4 - به همه شاگردان بطور یکسان نگاه شود . این قاعده فقط در موارد ضرورى قابل استثناء است .

5 - از تمسخر و دادن لقب زشت‏به شاگردان پرهیز شود .

6 - شاگردان را بموقع تشویق نموده و بین آنان تبعیض اعمال نگردد .

7 - از گفتن کلمات و جملات رکیک و خارج از ادب و نزاکت پرهیز کنیم .

8 - در صورت امکان از نمره یا امتیاز شاگرد کم نکنیم .

/ 0 نظر / 6 بازدید