کتابهای موجود در صفحه ی معرفی کتاب وبلاگ--- قسمت اول

نام کتاب                           نویسنده                    ناشر                                             تصویر جلدکتاب

آخرین فرستاده                    رضا رهگذر               انتشارات مدرسه                                         ۱ 

  امام اول                      امیرحسین فردی                    .....                                                ۲  

  مقتل                          داوود غفارزادگان                   ......                                               ۳ 

بهترین پرهیزگاران               محمدناصری                   .....                                                  ۴

مردی که اسرار سرزمینها           محمد پور وهاب               ......                                               ۵     

را می دانست

پیراهن بلندماه                      شهرام شفیعی                    .....                                                ۶

سبزتر از بهار         شکوه قاسم نیا       ......                                                                        ۷ 

    برای مشاهده ی جلد کتابها؛ بر روی اولین واژه ی هر عبارت؛کلیک نمایید.     

کتاب اولین همایش ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان

کتاب اولین همایش ارزشیابی تحصیلی کشوری

سنجش تکوینی

سنجش پرونده ای

چکیده مقالات همایش ارزشیابی تحصیلی استان فارس

روشهای اندازه گیری وارزشیابی آموزشی

ارزشیابی آموزشی

سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی

نقد وبررسی الگوی ارتقاءتحصیلی

سنجش ویادگیری در دبستان

راهکارهای اساسی آزمون سازی

ارزشیابی توصیفی

کتاب همایش ارزشیابی توصیفی استان لرستان

چهارگام اساسی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

راهنمای عملی روشهای مشارکتی وفعال در تدریس

چکیده مقالات همایش ارزشیابی در هزاره ی سوم استان فارس

یادگیری مشارکتی

انگیزش در کلاس درس

مدارس بدون شکست

/ 0 نظر / 54 بازدید