سومین سالروز وبلاگ سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی اصفهان

به لطف ایزد منان؛ وبلاگ کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی استان اصفهان ؛ با میزان  بازدید بالغ بر ١۴۵٠٠٠  بازدیدواردچهارمین سال کاری خود شد.

این موفق را به تمامی عزیزان ومخاطبین محترم که این حقیررا از لطف ومحبت خود در ادامه ی فعالیت وبلاگ سرشار نمودند؛تبریک عرض نموده از خداوند خواهانم توفیق در ادامه ی مستمر فعالیت بهینه ی وبلاگ را به من عطا فرماید.

سید محمدرضا موسوی زاهد

/ 1 نظر / 6 بازدید
جوانمردی -کوهپایه

چهارمین سال فعالیت وبلاگ مفیدتان را تبریک عرض می نمایم.