مراحل تهیه پوشه کار (6 ):نمون برگ ارزیابی معلم از پوشه کار

نمون برگ ارزیابی معلم از پوشه کار:

این نمون برگ توسط معلم ماهیانه و با توجه به دروسی که در آن ماه انجام داده، موارد آن نوشته می شود و سپس فعالیت های دانش آموز در آن ماه را ارزیابی می کند و این فرم را در آخر پوشه ی کار دانش آموز قرار می دهد.

نام درس

نام و نام خانوادگی:                              ماه:

مقیاس ها

 

ملاک ها

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تلاش

بخوانیم بنویسیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدیه های آسمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
اعظم گلي زواره

با اهدا سلام و احترام وعرض تسليت ايام تاسوعاو عاشوراي حسيني باتوجه به اينكه از راهنمايي ها و نظرات شما در جهت بهبود بخشيدن به مطالب وبلاگ كمال استفاده را برده اينم لذا تعدادي آزمون عملكردي شناسايي بخوانيم پايه اول تدوين شده توسط مدير دبستان در وبلاگ قرار داده ايم خوشحال مي شويم با ارائه نظرات خود ما را راهنمايي نماييد