مراحل طراحی تکلیف درسی(ترمیمی) در ارزشیابی توصیفی

 

١- هدف باید مشخص شود. این هدف باید با تحلیل و تفسیر اطلاعات به دست آمده از عملکرد دانش‌آموز یا گروهی از دانش آموزان تعریف شود.یعنی باید در راستای اصلاح ضعف یا بهبود و ارتقای توانایی خاصی  باشد.
٢-فعالیت مناسبی را برای دانش آموز تعریف شود. این فعالیت باید با هدف، ضعف و توانایی دانش آموز‌ یا گروهی از دانش آموزان متناسب باشد.
-٣-دانش‌آموز یا دانش آموزان، افراد ذینفع و همکار ، مانند والدین و یا هم‌کلاسی‌ها را توجیه کنید.
  ۴- روند اصلاح و بهبود عملکرد دانش آموز بررسی شود.
(دکتر حسنی)
/ 0 نظر / 17 بازدید