تفاوت دیدگاه سنتی ونوین انضباط

در  دیدگاه سنتی ؛انضباط با مفاهیمی مانند :

سرکوب؛خشونت؛تنبیه بدنی؛ تحمیل نظرات خود به دانش آموز؛جریمه ی مداوم؛اطاعت کورکورانه واستفاده ی بی رویه از قدرت در کلاس درس همراه  می باشد.

در دیدگاه نوین:

 انضباط وسیله ای جهت تحقق اهداف عالی تعلیم وتربیت می باشد که موجب رشد وتکامل وپیشرفت دانش آموز در تمامی ابعاد می شود.به عبارت دیگر؛انضباط در این دیدگاه ؛دانش آموز محور است نه معلم محور

/ 0 نظر / 11 بازدید