سلامت دانش آموز-- قسمت اول: نشستن مناسب

 

میز صندلی مناسب داشته باشید لم دادن و دراز کشیدن هنگام درس خواندن و انجام تکالیف مدرسه به شانه ها و آرنج ها و اندام های داخلی بدنتان فشار می آورد و تمرکز شما را کمتر می کند بهتر است سطح میز تحریر شما پانزده درجه شیب داشته باشد تا از خم شدن پشت شما به سمت میز پیشگیری کند. سطح روی میز بهتر است از جنس شیشه یا صیقلی نباشد تا باعث انعکاس نور و ایجاد چشم زدگی نشود. میز باید فضای کافی برای پاها داشته باشد.

 

یک صندلی مناسب که بتواند از ایجاد کمر درد پیشگیری کند باید راحت باشد و در قسمت پایین پشتی انحنا داشته باشد تا گودی کمر را پر کند بهتر است صندلی چرخان باشد و برای تعادل بهتر پنج پایه داشته باشد . همچنین قابلیت تنظیم ارتفاع داشته باشد. جنس رویه آن پارچه ای باشد تا امکان نفس کشیدن وجود داشته باشد صندلی هایی با رویه پلاستیکی باعث تعریق می شوند .بهتر است صندلی در کنارها دسته هایی برای استراحت دستها داشته باشد

/ 0 نظر / 3 بازدید