ضرورت توصیف نتایج-- قسمت هفتم:سنجش و نقش معلم در آموزش

همه می‏دانیم که مهم‏ترین نقش معلم، آموزش محتوای کتاب و برنامه‏ی درسی به یادگیرندگان نیست؛ بلکه آموزش به یادگیرندگان است، به گونه‏ای که به یادگیری آنان منجر ‏شود. چگونه معلم آگاه شود که یادگیرندگان واقعا" از مطالب آموزش داده شده چه چیزی را یاد گرفته‏اند؟ به این منظور، معلم باید از فنون گوناگون سنجش استفاده کند. فنون سنجش هنگامی مؤثرند که معلم از آن‏ها نه تنها برای بررسی درک و فهم یادگیرنده، بلکه برای هدایت فرایند یادگیری_ یاددهی استفاده کند. از این‏رو، سنجش باید فرایندی مستمر در کلاس درس باشد و نقش هدایت کننده و تنظیم‏کننده‏ی زندگی تحصیلی در کلاس درس را برای یادگیرنده ایفا کند. 

/ 1 نظر / 7 بازدید
دانش آموزان کلاس اولی من

شیشه عطر بهار لب دیوار شکست و هوا پر شده از بوی خدا روزگارت خوش باد سلام سال نو هزاران بار مبارک [گل][گل][گل]