مثبت اندیشی--- قسمت اول: مفاهیم اساسی در مثبت اندیشی

مثبت اندیشی به شما کمک می کند تا به بهترین شکل با زندگی کنار بیایید . برای داشتن یک زندگی مثبت تر ، اولین قدم آن است که احساسات ، افکار و باورهایتان را بشناسید .
برای درک مفهوم مثبت اندیشی ، بد نیست در ابتدا به طور اجمالی مزایای مثبت اندیشی را مورد مطالعه قرار دهیم . افراد مثبت اندیش ، چه در کار و تفریح و چه در جمع دوستان و خانواده ، از کسانی که دارای دید منفی هستند ، شادمان تر ، موفق تر و روابط بهتری با دیگران دارند .افراد مثبت اندیش ، گذشته را با خشنودی و رضایتمندی به خاطر می آورند نه با دریغ و افسوس و به آینده امیدوار و خوش بین هستند .
مثبت اندیشی صرفا در داشتن افکاری خاص خلاصه نمی شود .بلکه نوعی رویکرد و جهت گیری کلی درباره زندگی است . مثبت اندیشی یعنی توجه داشتن به امور مثبت در زندگی و نپرداختن به جنبه های منفی . مثبت اندیشی به معنای آن است که تصور خوبی از خویش داشته باشیم ، نه آنکه همواره خود را سرزنش کنیم . مثبت اندیشی یعنی نیک اندیشیدن دباره دیگران و حسن ظن داشتن به آنها و با دیگران به صورت مثبت برخورد کردن . مثبت اندیشی به این معناست که انتظار داشته باشیم تا در دنیا به بهترین چیزها برسیم و یقین داشته باشیم که به خواسته های خودمان می رسیم .

برای شروع مثبت اندیشی ، آگاهی داشتن از یک نکته بسیار دارای اهمیت است و آن این که نحوه تفکر شما درباره یک واقعه شیوه برخورد شما را با آن واقعه تعیین می کند . اگر با عینک بدبینی ، سوظن و سرزنش خود با دنیا روبرو شوید ، با زندگی به طور منفی برخورد می کنید ؛ اما در صورتی که پاسختان به وقایع زندگی با خوش بینی ، شور و شوق و اطمینان و اعتماد باشد ، حلقه ای از مثبت گرایی ایجاد می شود که باعث تولید انرژی در شما شده و اعتماد به دیگران را در شما می پروراند .(رشد)

/ 0 نظر / 5 بازدید