معلم فرزندتان از شما چه انتظاراتی دارد؟(قسمت اول)

اولین انتظار: تعهد

مشارکت شما در تحصیل فرزندتان هرقدر کم هم باشد ؛معجزه می کند.

کودکانی که والدینشان در امور تحصیلی به آنها کمک می کنند؛به طور کلی کمتر در کلاس دچار مشکل می شوند.علاوه بر این ؛مشارکت در امور تحصیلی فرزندان ؛ نشان می دهد که شما از نقش تربیتی معلم در مدرسه حمایت می کنید.

اما نکته اصلی در این زمینه آن است این مشارکت تا چه حدی باید باشد؟

در این زمینه به نکات ذیل توجه نمایید:

*مطمئن شوید فرزندتان ؛انجام تکالیف مدرسه را در اولویت قرار داده است ومعلم وانجام تکالیف مدرسه را اولین عامل برای داشتن یک دوره ی تحصیلی موفق می داند.

*هرگز دعوت مربیان مدرسه را نادیده نگیرید ؛زیرا در این جلسات با نیازهای  فرزندتان آشنا می شوید واز امکانات مدرسه آگاه می شوید.

*حتما در جلسات انجمن اولیاء ومربیان مدرسه شرکت نمایید.

family.com

/ 0 نظر / 7 بازدید