معلم فرزندتان از شما چه انتظاراتی دارد؟(قسمت چهارم)

انتظار چهارم: قدردانی

شاید دانش آموزان نتوانند به خوبی از زحمات معلم خود قدردانی نمایند؛لذا این وظیفه به عهده ی والدین می باشد.

تدریس شغلی است که نیاز به انرژی بسیاری دارد؛ اما متاسفانه در اجتماع ارزش زیادی برای این تلاش ارزشمند وکلیدی قائل نیستند.

فراموش نکنید؛قدردانی از معلم ؛خریدن هدایای گرانقیمت نیست؛بلکه با اهدای یک شاخه گل ویا فرستادن یک یادداشت تشکر آمیز نیز می توان این وظیفه را انجام داد.

/ 0 نظر / 4 بازدید