عوامل تقویت حافظه --- معنا داربودن موضوع یادگیری

هر قدر موضوع یادگیری معنا و مفهوم روشنتری داشته باشد و دانش آموزان به سهولت آن را درک کنند, راحت تر و سریعتر می توانند مطالب را به خاطر بسپارند . بنابراین مفاهیم درسی و مباحث کلاسی باید به گونه ای باشد که دانش آموزان با توجه و دقت لازم قادر به درک آن باشند و بینش و بصیرتی نسبت به آن مطالب پیدا کنند. بدیهی است حفظ کردن و به خاطر سپردن قطعه شعری که فرد بخوبی معنا و مفهوم آنرا می داند وچه بسا از آن لذت می برد, بسیار آسانتر از حفظ کردن چند بیتی است که بر معنایش بخوبی آگاه نیست.

(تبیان)

/ 0 نظر / 7 بازدید