نکات کلیدی برای برقراری تعادل کار و زندگی

                                       تجزیه و تحلیل خودتان

توجه کردن به سخنان خود

درک مسائل احساسی (عاطفی)

اهمیت و توجه به خانواده

اختصاص دادن زمانی برای اوقات فراغت

استفاده کارآمد از زمان

ساده زندگی کردن

مرتب کردن محیط کار

ایجاد تغییر

کنترل فشار روانی

این نکته را از یاد نبرید که در زندگی شما هیچ چیز ارزشمندتر از شادمانی و آرامش و رضایت خاطر نیست و درواقع کار و تلاش طاقتفرسا برای دستیابی به این موهبت‌هاست. به هر حال هرگاه از جاده اعتدال منحرف شوید و در فعالیت‌های شغلی خود طریق افراط را در پیش گیرید ، تردید نکنید که یک قربانی تمام‌عیار هستید.

/ 0 نظر / 5 بازدید