آشنایی کاربردی با سیستم مکانیزه ی دوره عمومی **قسمت دوم

فصل سوم

آشنایی با زیر سیستم های برنامه

زیر سیستم ثبت اطلاعات در فیلدهای جدول :

 

در این قسمت ثبت رکوردهای دانش آموزی صورت می گیرد . هر رکورد دانش آموزی از دو گروه از فیلدها تشکیل می شود که در ذیل به آن
می پردازیم :

 

الف فیلدهای مربوط به مشخصات سجلی :

 

این فیلدها در جدول مربوط به ثبت نام دانش آموز تعریف شده اند و باید به طور کامل و دقیق تکمیل شوند . 

 

v    مشخصات شناسنامه ای :

 

نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، محل صدور شناسنامه ، تاریخ تولد ، شماره ی شناسنامه ، سریال ( رقم قرمز رنگ شناسنامه ) ، سری الفبایی سریال شناسنامه

 

v    جنسیت :

 

دانش آموز بر اساس جنسیت ( دختر یا پسر ) تعریف خاص خود را دارا می باشند . 

 

v    دین : 

 

    در این فیلد پارامترهای اسلام ، مسیحی ، زرتشتی و کلیمی تعریف شده اند . 

 

فیلدهای آموزشگاهی :

 

این فیلدها شامل منطقه یا ناحیه ، آموزشگاه محل تحصیل ، سال تحیلی و پایه ی تحصیلی و کلاس می باشد .

 

فیلدهای خانوادگی :

 

این فیلدها مربوط به وضعیت خانوادگی و شغل پدر می باشد .

 

فیلدهای جانبی :

 

فیلدهایی مانند دروس تجدیدی ، داوطلب آزاد ، جهشی , گروه
( ماده 11 – جبران عقب ماندگی ) فیلدهایی هستند که بنابر ضرورت تکمیل
می شوند . و چنانچه شامل هر
 رکورد دانش آموزی باشد ثبت آن در جدول ضروری می نماید .

 

ب- فیلدهای مربوط به ثبت نمرات دانش آموز :

 

     ورود نمرات در نمون برگ های مربوط منجر به ایجاد خروجی های سیستم مانند کارنامه ها ، گواهینامه ، دفتر امتحانات و ... می شود .

 

     بدیهی است جمع نمرات ، معدل و معدل کل بر اساس داده ها و ویرایش آن ها به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه خواهد شد .

 

 

توجه:

فصل چهارم به آشنایی کاربردی با منوهای مختلف سیستم اختصاص دارد

 

که برای بهره برداری کامل تر به صورت جداگانه آورده می شود.

فهرست عناوین این فصل عبارتنداز:

۱-نصب نگارش

۲-چگونگی ورود به سیستم

۳-معرفی منطقه

۴-معرفی پایه های تحصیلی

۵-معرفی سال تحصیلی

۶-منوهای  صفحه اصلی

/ 0 نظر / 6 بازدید