ماده ۱۸آئین نامه امتحانات ابتدایی وراهنمایی تحصیلی

به استناد رای هفتصد وچهل  وپنجمین جلسه ی شورای عالی آموزش وپرورش ؛

استفاده از ماده ۱۸(تک ماده) برای دوسال تحصیلی(پایه تحصیلی)متوالی در هردرس در

سال تحصیلی ۸۶-۸۵بلامانع می باشد.(البته با عنایت به مفاد ماده ی مذکور)

اصل رای صادره در قسمت لینک دوستان این وبلاگ قابل مشاهده است.

/ 6 نظر / 4 بازدید
شاپور آقايی

سلام به نظر من به جای اين ماده ها و تبصره ها ،اگر سازمان های آموزش و پروروش و به طور کلی دست اندر کاران نظام آموزشی کشور با مولفان کتاب های جديد التاليف( از جمله هديه های آسمان و بخوانيم وبنويسيم دوره ی ابتدايی )اتفاق نظر پيدا کرده و فکری به حال ارزشيابی می کردند بالطبع معلمان هم راه روشنی را در پيش روی خود می ديدند .جناب آقای موسوی زاهد بنده از مدرسين اين کتاب ها در سميرم هستم . متاسفانه آن چه مولفين در تدوين کتاب ها، مد نظر دارند با آن چه سازمان ها در قالب کارنامه و دفتر کلاسی نهادينه کرده اند متفاوت و حتی متناقض می نمايد .راستی به پويا و حرف های بی مخاطب سر نزديد ؟!فکر کنم در آغاز راه بیشتر از این ها به شما نیاز داریم . هر دو را آپ دیت کردم

شاپور

راستی نمی دونم علت باز نشدن وبلاگ چی بو د!! تا امروز که چند تا پيام داشتم . لطف کرده در صورت فرصت آدرس را دوباره چک کنيدشايد من اشتباه نوشته بودم سر چشمه ی هدايت ، مشورت کردن با خردمند است. حضرت علی (ع)

موسوی زاهد

برادر گرامی آقای آقايی با سلام وب شما راه نمی دهد.در ضمن نگرانی شما با تغيير آئين نامه ی امتحانات؛رفع می گردد.

شاپور

سلام شرمنده ! احتمالا از نوار آدرس ها استفاده می کنيد . جستجو گر ،گوگل می تواند در یافتن این کلبه ی درویشی به شما کمک کند.در صورتي كه از اين روش هم نيافتيد بر روي جستجوگر گوگل كلمه ي چيوك را بنويسيد، وبلاگ يكي از دوستانم باز مي شود . سپس در قسمت- دوستان ـ نام حرف هاي بي مخاطب را يافته و كليك كنيد . اگر خدا يار ما شود كه حتما هست ، سعادت نصيب ما مي گردد. ممنون امام علي ( ع ) مي فرمايند شكيبايي دو گونه است، يكي بر آن چه نمي پسندي و ديگري بر آن چه دوست داري