عوامل تقویت حافظه --- خوشایندی موضوع یادگیری

هر قدر دانش آموزان مطالب ارائه شده را بیشتر دوست داشته باشند, زودتر یاد می گیرند , بهتر به خاطر می سپارند و دیرتر فراموش می کنند. همیشه ذوق و تمایل افراد نیز در فرایند حفظ و یادآوری مطالب تاثیر دارد, به طوری که هر قدر مطالب ارائه شده در جهت ارضای نیازهای عاطفی و روانی افراد باشد, بهتر آموخته شده و راحت تر به خاطر سپرده می شود. باید زندگی , مدرسه و درس را برای همه شاگردان زیبا و دوست داشتنی جلوه داد. باید کاری کرد که دانش آموزان معلم کلاس را دوست داشته باشند. دانش آموزانی که معلمشان را بیشتر دوست دارند, درس او را زودتری یاد می گیرند و کمتر فراموش می کنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید