آشنایی کاربردی با سیستم مکانیزه ی دوره عمومی **قسمت هفتم:گزارش سازی*۴

دستورات ( گزینه ها ) خط عمل :

 

الف- دستور اصلاح :

 

تصحیح یا تغییر اسکلت بندی ، محتویات و شرایط حاکم بر اطلاعات گزارش طراحی شده ی قبلی و یا ساخت گزارش جدید یا کپی نمودن از یک گزارش موجود

 

ب- دستور جدید :

 

طراحی اسکلت بندی و گزارشات تولید شده بر مبنای آن

 

ج- دستور حذف :

 

حذف اسکلت بندی و گزارشات تولید شده بر مبنای آن

 

د- دستور اجرا :

 

تهیه گزارشات پیوسته بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های به کار رفته در گزارش ، در صورتی که گزارش دارای نمودار باشد ، نمودار مربوطه هم نمایش داده می شود .

 

هـ - تسهیلات :

 

دارای چهار امکان جانبی برای اعمال نظر

 

۱- ذخیره :

 

توسط این گزینه امکان کپی برداری از ساختمان گزارشات طراحی شده میسر می شود . برای استفاده از این قسمت به شیوه ی ذیل عمل نمایید :

 

v    دستور را انتخاب نمایید .

 

v    کادر ذیل مشاهده می گردد :

 

محدوده شماره گزارشات

 

تا

 

تا

 

تا

 

تا

 

Path:

 

Ctrl+End    :اجرا       Esc:انصراف

 

v    محدوده ی مورد نظرتان را در قسمت محدوده شماره ی گزارشات وارد کنید . مثلا : ۸۰۱۴۳ تا ۸۰۱۶۰

 

v    در قسمت Path محل ذخیره اطلاعات را مشخص نمایید .

 

v    دو کلید End و Ctrl زا به طور همزمان فشار دهید .

 

v    عملیات ذخیره سازی گزارشات شروع می شود :

 

تذکر :

 

v    اگر محدوده ی گزارشات را مشخص ننمایید ، همه ی گزارشات موجود ذخیره می شوند .

 

۲- تغذیه :

 

      وظیفه ی تغذیه ی گزارشاتی که توسط امکان ذخیره ، کپی برداری شده اند را بر عهده دارد .

 

شیوه ی دستیابی و اجرای این امکان همانند امکان ذخیره است .

 

تذکرات مهم :

 

§        در قسمت path مسیری باید تعریف شود که گزارشات آن توسط امکان ذخیره کپی برداری شده اند . به طور مثال : اگر گزارشات از محیط     Edu1 کپی برداری شده و نظر به استفاده ی آن در محیط Edu2
می باشد ، باید در مسیر
path تغذیه Edu2 ، مسیر Edu1 تعریف گردد .

 

§        اگر شماره ی گزارش سابقه ی قبلی داشته باشد ، سیستم این موضوع را با دادن پیام مناسب هشدار می دهد و پس از تایید کاربر عمل تغذیه را انجام می نماید .

 

۳- تعیین نوع چاپگر :

 

در این نوع چاپگر متصل به کامپیوتر مشخص می شود . تعیین نوع چاپگر برای چاپ گزارشات فارسی الزامی است . پس از انتخاب این گزینه ، صفحه نمایش زیر ظاهر می شود :

 

تعیین نوع چاپگر

 

نوع چاپگر :

 

نحوه ی چاپ :

 

با فشار دادن کلید   8مدل های مختلف چاپگر در صفحه ی نمایش ظاهر می گردد . پس از ظاهر شدن مدل چاپگری که با دستگاه  چاپ متصل به کامپیوتر مطابقت دارد ، باید با زدن کلید Esc از این بخش خارج شد . نحوه ی چاپ نیز می تواند از سه نوع ذیل انتخاب شود :

 

    انبوه :

 

ذخیره شدن گزارش چاپی در دیسک سخت و سپس در اختیار قرار گرفتن توسط کاربر از طریق صفحه نمایش . بدیهی است کاربر پس از مشاهده می تواند به چاپ گزارش مبادرت ورزد .

 

    مستقیم :

 

گزارش تولید شده به طور مستقیم به دستگاه چاپگر منتقل و چاپ می شود .

 

    شبکه :

 

چاپ گزارش را توسط امکانات شبکه انجام خواهد گرفت .

 

توجه :

 

برای چاپ متون فارسی ، باید نوع چاپگر قبلا مشخص شده باشد .

 

۴- خالی کر

/ 0 نظر / 6 بازدید