4 راهکار برای بهتر انجام دادن کل تکالیف

1.برنامه ریزی داشته باشید و محکم پایبند به این برنامه باشید.

2.برنامه ی درسی بچه ها در متن زندگی جاری باشد.کودک فکر نکند درس یک چیزاست و زندگی چیز دیگری.

3.عاقبت کار را مرتب گوشزد نکنید؛بعضی اوقات آنقدر تمرکز متوجه ی آن می شود که از اصل کار باز می ماند.

4.ازتشویق استفاده نمائید. بلافاصله بعد از کار خوب از او تقدیر کنید. از تشویق منفی یا تنبیه حتی المقدور بپرهزید. به دنبال عمل اشتباه ، با سکوتی کوتاه اما بامعنا او را از احساس خود مطلع نمائید.

/ 0 نظر / 6 بازدید