خصوصیات دانش آموزان دوره ابتدایی - قسمت سوم:خصوصیات عاطفی

1 – کودکان این سن تدریجا از احساسات دیگران آگاه می شود. متاسفانه این  باعث می شود که با انگشت گذاشتن بر نقاط حساس دیگران آنها را شدیدا بیازارند بدون اینکه تشخیص دهند که حمله ی آنها تا چه اندازه مخرب است.

 

2 – دانش آموزان ابتدایی به انتقاد و تمسخر حساسند و ممکن است در پذیرفتن شکست با مشکلاتی رو به رو شوند.کودکان این سن به تشویق و توجه زیاد نیاز دارند. چون دانش آموزان معلم خود را می پرستند از انتقاد وی شدیدا ناراحت می شوند.

 

3 – کودکان این دوره علاقه مندند که معلم را خشنود کنند . دوستدار کمک کردنند از مسولیت لذت می برند و مایلند که تکالیف مدرسه ی خود را خوب انجام دهند.

/ 0 نظر / 36 بازدید