جلوگیری از ترس نوآموزان برای ورود به مهد کودک - قسمت دوم

کمک به مراقبین کودکان و مادرها

با حضور کودکان در مهد کودک، بچه ها چند ساعتی در روز تحت نظارت و مراقبت افراد متخصص قرار می گیرند، آموزش های لازم برای شروع مدرسه را در می یابند، رفتار اجتماعی را می آموزند، از بازی با همسالان لذت می برند، محرک های لازم برای شکوفایی خلاقیت را دریافت می کنند.

 از سویی دیگر مادرها می توانند برای کسب در آمد فعالیت کنند و نیز به تحصیل و فراگیری دانش امروزی بپردازند و زمینه های لازم را برای رشد و تکامل مطلوب فرزندان فراهم کنند .

 بسیج اجتماعی

همان قدر که کودکان از بزرگسالان تأثیر می گیرند، گاهی نیز بعضی رفتار کودکان، تأثیر بسزایی بر بزرگترها می گذارد. پس کودکان می توانند نقطه جهشی برای اقدامات اجتماعی و سیاسی باشند که باعث ایجاد هماهنگی و سازماندهی یک امر اجتماعی می گردد.

 اجتماعی شدن کودکان

کودک با ورود به مدرسه ، یکباره اجتماعی نمی شود، بلکه پایه های روابط کودک با مدرسه در ۲ یا ۳ سال قبل پی ریزی می شود. در مهدکودک بچه ها با همسالان خود ارتباط مستمر دارند، و فرصت دارند تا مشکلات ارتباطی خود را حل کنند و در مدرسه مشکل دوست یابی نداشته باشند.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید