کارکردهای اصلی اوقات فراغت

کارکردها و منافع اوقات فراغت را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:


الف. کارکردها و منافع مستقیم:

استراحت، تفریح، خلا قیت، تعلق و همبستگی


 ب- کارکردها و منافع غیر مستقیم:

تقویت سرمایه  اجتماعی، تقویت هویت دینی و ملی، کاهش آسیب های اجتماعی، کمک به توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.

/ 0 نظر / 5 بازدید