مطالعه دانش آموزان درروزهای امتحان

دانش آموزان در روزهایامتحان چگونه و به چه میزان مطالعه کنند؟دانش‌آموزان باید پس ازاحساس خستگی ، از مطالعه کتابهای درسی دست بکشند و کتاب را فورا ببندند. گیرایی مطالعه هر انسانی۴۰تا ۵۰دقیقه است و پس از آن باید دست از مطالعه بکشد. " بعداز ۴۰تا۵۰دقیقه مطالعه ، کتاب را رها کنید و به مدت ۱۰تا ۱۵دقیقه چشمان خود را بادست کاملا ببندید." "مطالعه ، ۸۰درصد انرژی چشمتان را دریافت می‌کند و انرژی ازدست رفته را باید با گذاشتن دست روی چشم ، بازپس گرفت. دست را باید طوری روی چشمبگیرید که محیط کاملا برای شما تاریک شود." بعداز گذشت حدود۱۵دقیقه از این عمل، باتمرکز روی مطالب خوانده شده ، این مطالب در مغز انسانپردازش و طبقه بندی می‌شود. دانش آموزان ، چنانچه مطالب آموخته شده را پردازش وطبقه بندی نکنند ، در روز امتحان بامشکل رو به رو خواهند شد و نمی‌توانند به خوبیبه‌پرسش ها، پاسخ دهند. "نباید دانش‌آموز بیش ازدو و نیم ساعت مطالعه مستمر داشته باشد زیرا پس از آن، نه تنها چیزی نمی‌آموزیدبلکه می‌تواند اختلال در مطالب آموخته شده فرد ایجاد کند." " پس از احساس خستگی ،محل مطالعه را ترک کنید و با انجام ورزش و نرمش و یا مشاهده مناظر طبیعی و پارک ،به آرامش برسید." مطالب فهمیدنی و حفظ کردنی را علامت‌گذاری ، کدگذاری و رمزگذاریکنید تا در ذهنتان باقی بماند." " سعی کنید در مورد مطالب فهمیدنی ، به صورتکاربردی به یادگیری بپردازید و در آموختن این گونه درسها، از مشاهده و تجربه خوداستفاده کنید." " برای انجام هرکاری ،انسان نیاز به آرامش دارد و سعی کنید قبل از مطالعه آن را برای خود مهیا کنید." "دو نوع آرامش روحی وجسمی داریم که داشتن آن برای انجام یک کار موفقیت آمیز ، لازم و ضروری است." " در آرامش جسمی ، محیطمطالعه از نظر فیزیکی مورد توجه است و مکان مطالعه باید از نظر نورکافی ، نداشتنسرو صدا و امکانات آرامش بخش برای فرد مهیا شود." پدران و مادران نیز برایرسیدن دانش‌آموز به آرامش روحی ، باید از هرگونه رفتار و گفتار اضطراب زا در نزدآنها خودداری کنند و در عین حال باید به رفتار و گفتار آرامش بخش در نزد آنهابپردازند بر گرفته از :سایت رشد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید