اطلاعیه مهم دبیرخانه ی همایش اصول حاکم بر ارزشیابی تحصیلی

به یاری خداوند ؛همایش اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با حضور همکاران ستادی

سازمان ونواحی ومناطق ونیز صاحبان ۳۱۶ مقاله راه یافته به مرحله ی نهایی فراخوان؛در روز

یکشنبه ۲۶ شهریور ماه جاری در اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان (واقع در اتوبان ذوب

آهن- انتهای شهر ابریشم-مقابل کارخانه ی ایرانیت )برگزار می گردد؛لذا چنانچه عزیزی از

همکاران مذکور تاکنون دعوت نامه ی خود را دریافت ننموده ؛در اسرع وقت با دبیرخانه ی همایش

به شماره تلفن ۲۲۱۳۹۹۵-  ۰۳۱۱تماس حاصل نمایند.

مشتاقانه منتظر دیدار شما در همایش هستیم.

دبیر همایش

سید محمد رضا موسوی زاهد

/ 0 نظر / 9 بازدید