ارزشیابی کلمات

·                شایع ترین کلمه « شهرت » است ... دنبالش نرو .

·                لطیف ترین کلمه « لبخند » است ... آن را حفظ کن .

·                حسرت انگیزترین کلمه « حسادت » است ... از آن فاصله بگیر .

·                ضروری ترین کلمه « تفاهم » است ... آن را ایجاد کن .

·                سالم ترین کلمه « سلامتی » است ... به آن اهمیت بده .

·                اصلی ترین کلمه « اطمینان » است ... به آن اعتماد کن .

·                بی احساس ترین کلمه « بی تفاوتی » است ... مراقب آن باش .

·                دوستانه ترین کلمه « رفاقت » است ... از آن سوء استفاده نکن .

·                زیباترین کلمه « راستی » است ... با آن روراست باش .

·                زشت ترین کلمه « دورویی » است ... یک رنگ باش .

·                ویرانگرترین کلمه « تمسخر » است ... دوست داری با تو چنین کنند ؟

 منبع: کارشناسی مشاوره دوره عمومی اصفهان

/ 0 نظر / 8 بازدید