کنار آمدن با دانش آموزان حساس

6- به دانش آموزان کمک کنید این را درک کنند که احساسات عادی هستند. در شرایط" عادی" ، صراحتاً راجع به طبیعت انسان در داشتن عواطف و احساسات صحبت کنید. برای دانش آموزان شرح دهید که چه قدر اولین تجربه قوی عاطفی و احساسی می‌تواند از حد فهم آنها خارج باشد ، لیکن تجربه بعدی به آنها کمک می‌کند برای خود استراتژی مفیدی دست و پا کنند.

 

7- این کار را به تنهایی انجام ندهید. انتظار نداشته باشید به تنهایی از پس تمام موقعیت های احساسی بر آیید. ببینید کدام یک از همکاران شما در کنار آمدن با چنین موقعیت هایی تجربه دارند و در صورت امکان ، از آنها کمک بگیرید.

 

8- اگر لازم باشد از کارشناس کمک بگیرید. مواظب آن دسته از مشکلات عاطفی باشید که نیازمند با کارشناس هستند. وقتی دنبال چنین کارشناسی می‌گردید مراقب باشید احساس بدنامی ایجاد نشود. در اکثر مواقع، این یک فرد باهوش و حساس است که موقتاً خود را در بند احساسات بیش از حد گرفتار می‌کند.

 

9- احساس ضعف را کاهش دهید. هر کاری از دستتان بر می‌آید انجام دهید تا احساس " متفاوت " بودن یک دانش آموز بیش از حد عاطفی را کاهش دهید. غالباً احساس بیزاری کردن رنج آورترین قسمت از یک رویداد عاطفی است.

 

10- نشان دهید که شما نیز انسان هستید. اگر مفید باشد ، احساسات ، عواطف و راه های کنار آمدن با تغییرات حالتی خود را با آنها در میان بگذارید. از قوه تشخیص خود استفاده کنید تا تصمیم بگیرید کدام بخش از تجربیات خودتان می‌تواند برای استفاده دانش آموزان مفید واقع شود.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید