چه مواردی می تواند معلمان را در بروز خلاقیت دانش آموزان یاری دهد؟

آگاهی  معلمان از موارد مهم ذیل وعنایت ویژه به آن ،می تواند فضای کلاس را برای بروز خلاقیت دانش آموزان ،آماده سازد:


*یادگیری بسیار مهم و تفریحی است .کودکان به عنوان افراد منحصر به فرد قابل احترام ومحبت هستند .

*کودکان باید یادگیرنده ی فعال باشند .باید آن ها را ترغیب نمود که علائق ، تجارب ، ایده ها و وسایل خود را به کلاس درس به آن ها باید اجازه داده شود که درباره ی هدف های کار روزانه ی خود با مربیان بحث نموده و به آن ها استقلال کاری داده شود تا تصمیم بگیرند آن هدف ها را به انجام برسانند .

*کودکان باید در کلاس درس خود، احساس آسایش و تشویق کنند و تنش و فشار نباید وجود داشته باشد .

*کودکان باید دارای حس مالکیت و غرور درباره کلاس درس خود باشند .آنها باید در سر و سامان دادن کلاس و نگهداری آن دخالت داشته باشند .باید تشویق شوند وسایلی را از منزل به کلاس بیاورند و از آن ها در فعالیت های آموزشی استفاده گردد .مربیان باید بگویند : این کلاس درس من نیست ، این کلاس درس ما است !

*مربیان منبع اطلاعات و هدایت هستند نه ساکت کننده ی کلاس

*کودکان باید برای مربیان احترام قایل شوند اما در ضمن در حضور آن ها احساس راحتی بنماید .
*مربیان باهوش هستند اما باید بدانند که افراد کامل با صفات عالی و بی نقص یستند .

*کودکان باید برای بحث درباره ی مسایل با مربی یا همکلاسی های خود احساس آزادی نمایند .این کلاس درس آنهاست و در مسوولیت برای کمک به حفظ آرامش آن شریک هستند .

*همکاری همیشه بر رقابت ارجحیت دارد .

*تجارب یادگیری باید حتی الامکان به تجارب دنیای واقعی کودکان نزدیک باشد .باید در کلاس درس ،هم قدرت و هم مسوولیت داشته باشند.

/ 0 نظر / 5 بازدید