چکیده مقالات همایش ارزشیابی تحصیلی مازندران

با عنایت به این مطلب که سایر مقالات ارائه شده در کتاب همایش مذکور به صورت تک صفحه ای وخلاصه می باشد؛ به موضوع چکیده مقالات وصاحیان مقاله اشاره می نماییم.مضاف بر آنکه بیشتر موضوعات نیز دارای وجه اشتراک موضوعی هستند.

مطالعه وکتابخوانی  --- زهرا شاکریان

چگونه از آموزش به ارزشیابی رسیدم --- پروانه پیروزمند

بررسی کاربرد روشهای نوین ارزشیابی در فرایند آموزشی --- رقیه عابدی

شناسایی چالشهای موجود در شیوه های ارزشیابی وراههای برون رفت از آن--- عشرت حلیمی جلودار

شناسایی چالشهای موجود در شیوه های ارزشیابی وراههای برون رفت از آن -- - سیده شهناز پنیری

بررسی شیوه های نوین ارزشیابی --- خیر النساءاشرفی

بررسی شیوه های نوین ارزشیابی -- نرجس عموئی

روشها وشیوه های نوین ارزشیابی --- منیره شعبانی

چکیده ای از تحقیق -- - غلامحسن غلامی

شناسایی چالشهای موجود در شیوه های ارزشیابی وراههای برون رفت از آن --- راضیه قربانی

ارزشیابی --- حبیب الله نیک نژاد

وسایر صاحبان مقاله با موضوعاتی در حوزه ی موارد مرتبط با ارزشیابی تحصیلی:

مهین هدایتی -- حسن گل بابا زاده -- سعادت میر قربانی -- هادی برهانی فر -- ناهید علائی --

مهناز احمد زاده -- شهلا سیفی -- مریم السادات ایزد پناه -- لیلا شور میج -- شعبان تنکابنی --

انسیه مرتضی نژاد -- نسرین مرغزاری -- کاظم فلاح توری -- فرشته ذبیح الله زاده --مریم حاتمی بورا --

شمس الدین دولتخواه -- لیلا جلالی -- فاطمه مکارمی -- زینب زنگوری -- رقیه علی مقام -- نرجس بیگم

ستاره -- زهرا حجازی -- حسن رضا رضایی -- صدیقه خلیلی تنها -- مولود ناظری -- سید جعفر شاه نوری

فاطمه سلطانی -- مرتضی ابیاک -- سکینه سلمانی -- ابوالقاسم فتحی شوب -- مهناز اختر کاویان --

مهری رضایی -- رقیه شریفی -- منیژه شیر آشتیانی -- فاطمه شعبانی -- منصوره رضا پور --

مهری احمدی علی نژاد -- مولود علینقی تبار -- سید میران موسوی --مریم پور حبیب -- سلیمه اسدی

اکرم علی محمدی --فرهاد نصیری --

/ 0 نظر / 40 بازدید