روندهاى آموزش و تحصیل در عصر دیجیتال

فن آورى اطلاعات جدید به سرعت ما را به استفاده از روش هاى تعاملى، قابل حمل، شخصى سازى شده و جدید آموزش و پرورش ترغیب مى کنند. این در حالى است که تحولات فن آورى هاى ارتباط راه دور و ارتباط جمعى نه تنها به دانش آموزان، معلمان و محققان توانایى استفاده از اطلاعات را مى دهد، بلکه به آن ها در به کارگیرى ابزار آموزشى، سرگرمى و محتواى دیگر از طریق شبکه هاى کامپیوترى، تلفن ها و تلویزیون هاى کابلى و ماهواره اى کمک مى کند.فن آورى هاى دیجیتالى همچنین به آن ها اجازه تعامل در فرآیند یادگیرى از طریق روش هاى تعاملى نظیر صوت و تصویر، متن و فرمت هاى چندرسانه اى را مى دهد.تعدد رسانه هاى تعاملى دیجیتالى که براى نیاز هاى شخصى افراد طراحى شده اند به آموزش عالى در ارتقاء به سمت مدل هاى جدید ارائه آموزش کمک مى کند.گرچه اکثر دانش آموزان سواد کامپیوترى دارند، ولى بعضى معلمان از این دانش برخوردار نیستند. این نقصان باید با آموزش معلمان و آموختن استفاده از کامپیوتر و فن آورى هاى تعاملى برطرف شود.همچنین معلمان باید روش هاى سنتى آموزشى خود را با دانش آموزانى تطبیق دهند که به علت بزرگ شدن با کامپیوتر و تلویزیون، به جاى سخت افزارى نظیر کتاب و جزوه، به استفاده از ابزار دیدارى علاقه دارند.
البته در حال حاضر بعضى جنبه هاى مدل هاى آموزشى جدید در بسیارى از موسسات آموزشى ایالات متحده و کشورهاى دیگر نمایان هستند. مدارس و دانشگاه ها به سرعت کامپیوترى شده اند و همین امر باعث شده تادانش آموزان به خدماتى نظیر فیلم هاى تعاملى، Wi-Fiو شبکه هاى جهانى دسترسى پیدا کنند.همچنین در بسیارى موسسات آموزشى، کلاس هاى الکترونیک و مجازى جاى کلاس هاى سنتى و تخته سیاه را گرفته اند.معلمان نیز به طور گسترده جلسات درس خود را با بسته هاى آموزشى شامل متن، صوت و گرافیک مجهز مى کنند و از چارچوب هاى دیجیتالى نظیر پادکست و شبکه هاى اجتما عى براى برقرارى فضاى بحث و گفتگو با دانش آموزان استفاده مى کنند.از این مى توان نتیجه گرفت که روند تغییرات به سمت شخصى سازى و استفاده از بسته هاى آموزشى از طریق ابزارى مانند کتب، فیلم، فاکس، تلفن، تلویزیون و کامپیوتر است به گونه اى که دانش آموزان در آینده شاید دیگر هیچگونه تماس رودر رویى با اساتید و همکلاسى هاى خود نداشته باشند.هم اکنون بسیارى از دانشگاه هاى آمریکایى و کشورهاى دیگر دوره هاى آموزشى آنلاین ارائه و به دانشجویان اجازه ثبت نام و پرداخت شهریه از طریق تلفن یا اینترنت را مى دهند.با افزایش محبوبیت و سرعت آموزش الکترونیک در جهان، تعداد دانشگاه هاى مجازى و دانشگاه هاى غیر مجازى که این دوره ها را در برنامه خود گنجانده اند نیز افزایش مى یابد. در حال حاضر دانش آموزان در سراسر جهان مى توانند سرى به کلاس هاى مجازى بزنند، به طور همزمان با دانش آموزان دیگر در نقاط دوردست ارتباط برقرار کنند، ایده هاى خود را به اشتراک بگذارند و در تحقیقات گروهى یا آزمایشگاهى شرکت کنند.
دانش آموزان و معلمان اکنون با استفاده از چارچوب هاى تعاملى دیجیتال، مى توانند در بحث و گفتگو با متخصصان حوزه هاى مختلف نظیر سیاست، فرهنگ و محیط زیست شرکت کنند.در آینده نزدیک، حتى دانش آموزانى که زبان محل دانشگاه را بلد نیستند مى توانند با استفاده از ابزار فن آورى هاى عصر اطلاعات به تحصیل در آن دانشگاه بپردازند.جادوى فن آورى دیجیتال ترجمه همزمان یک زبان به یک یا چند زبان دیگر را فراهم ساخته است و دانشجویان در سراسر جهان براى دانش آموختن دیگر نیازى به ترک کشور خود ندارد.گرچه روش هاى سنتى تحصیل و آموزش به سرعت در حال منسوخ شدن هستند، برجستگى دانش و آموزش رسمى سرعت بیشترى کسب مى کند. آموزش یکى از عوامل کلیدى توسعه و رشد ملى است و خوشبختانه، دیگر به عوامل جغرافیایى نیز محدود نخواهد شد. آموزش در حال فراملى شدن است و در هر جا به سرعت، ارزان و آسان قابل دسترسى خواهد بود.ژاپنى ها به تازگى از یک روبات به نام Saya به عنوان معلم، پذیرشگر و منشى استفاده مى کنند که این امر موقعیت ها و چالش هاى جدیدى در آموزش را معرفى مى کند. همچنین گزارش هاى حالى از آن هستند که دانش آموزان معلم خوش رنگ و شوخ خود را دوست دارند!
www.ictna.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید