فاطمه(س)

باید از فقدان گل ؛ خونجوش بود

                                                       در فراق یاس ؛ مشکی پوش بود

یاس بوی مهربانی می دهد

                                                   عطر دوران   جوانی   می دهد

یاس بوی حوض کوثر می دهد 

                                                 عطر  اخلاق   پیمبر    می دهد

حضرت زهرا دلش از یاس بود

                                                 دانه های اشکش از الماس بود

داغ عطر یاس زهرا زیر ماه

                                                 می چکانید اشک حیدر را به چاه

عشق محزون علی یاس است و بس

                                                 چشم او یک چشمه الماس است و بس

اشک می ریزد علی مانند رود 
                                                 بر تن    زهرا ؛   گل     یاس     کبود

/ 0 نظر / 7 بازدید