چگونه امتحان(ارزشیابی )را برای دانش آموزان لذت بخش کنیم؟

الف- سوالات امتحانی:

01.gifسؤال های امتحانی باید با محتوای مواد آموزشی سازگار باشند.


01.gif- سؤال های امتحانی را باید از مطالب مهم تر محتوای آموزشی که بر یادگیری آنها تأکید شده است، طرح کرد.


01.gif سؤال های امتحانی باید توانایی دانش آموزان را در سطوح مختلف یادگیری بسنجند.


01.gifسؤال های امتحانی باید معرف واقعی هدف های آموزش درس مورد نظر باشند(سنجش کارآمد).


01.gif خطای اندازه گیری آزمون باید کم باشد تا باعث اعتبار آن شود.


01.gif هدف نهایی از انجام امتحان، بهبود کیفیت یادگیری است.


01.gif در طراحی سؤال های امتحانی از جدول دو بعدی (هدف های رفتاری- فهرست محتوا) استفاده شود.


01.gif با توجه به برآیند یادگیری، از انواع ابزار آزمون استفاده شود.


01.gif متن سؤال های امتحانی با بیانی ساده و روشن و دور از ابهام نوشته شود.


01.gif از طرح پرسش های چند پهلو و گمراه کننده جداً اجتناب کنید.


01.gif متن سؤال ها را به صورت جملات مثبت بنویسید.


01.gif سؤال های امتحانی را عیناً مانند سؤال های کتاب و به صورت کلیشه ای ننویسید.


01.gifاز دادن حق انتخاب به دانش آموزان برای این که از میان سؤال ها چند سؤال را انتخاب کنند و پاسخ دهند، خودداری کنید.


01.gif هر سؤال امتحانی باید مستقل از سؤال های دیگر باشد.


01.gif سؤال های امتحانی را از ساده به مشکل بنویسید.


01.gif اگر امتحان دارای سؤال های متنوع است، آنها را گروه بندی کنید و سؤال های هر گروه را به دنبال هم بنویسید.


01.gif سؤال های کتبی را طوری بنویسید که به آسانی خوانده شوند.


01.gif سؤال ها را با فاصله مناسب بنویسید.

01.gifدانش آموزان را در مورد نحوه امتحان راهنمایی کنید.


01.gif ورقه های امتحانی را به صورت ناشناخته تصحیح کنید.


01.gif در تصحیح اوراق امتحانی ابتدا سؤال اول را در تمام اوراق تصحیح کنید. سپس سؤال دوم را و بعد سوم و به همین ترتیب تا آخر.


01.gif محتوای سؤال های امتحان را از آنچه تدریس شده است، استخراج کنید.


01.gif سعی شود سؤال های امتحانی پایایی و ثبات داشته باشد.


01.gif سؤال های مرحله ای را طوری طرح کنید که دانش آموزان بتوانند در یک جلسه درس به آنها پاسخ دهند و دنباله امتحان به زنگ تفریح نکشد که باعث حواس پرتی دانش آموزان شود.

01.gifسؤال های امتحانی طوری طرح نشوند که فقط محفوظات دانش آموزان را بسنجند.
01.gif از طرح سؤال های بسیار سخت و بسیار آسان خودداری شود.

01.gifنسبت به امتحان نگرش مثبت ایجاد کنید.


01.gif موفق نشدن در امتحانات را نمی توان فقط به خود دانش آموز و فعالیت های او نسبت داد.


01.gif شیوه پرسش خود را از مطالب تدریس شده، برای دانش آموزان مشخص کنید.

01.gifتعداد سؤال های مربوط به یک هدف و یک محتوا باید متناسب با اهمیت آنها باشد.


01.gif یک آزمون باید قدرت تشخیص داشته باشد.


01.gif در اجرای امتحان، نباید به «سرعت در پاسخ دادن» اهمیت زیادی داد.


01.gif استفاده از چهار یا پنج نوع سؤال متفاوت در یک آزمون، امتیاز به حساب نمی آید.


01.gifمعلم نباید یک نوع سؤال را بر انواع دیگر برتری دهد و همواره از آن استفاده کند.


01.gif سؤال های امتحانی را با دقت طرح کنید و به طور خوانا بنویسید.


01.gif اگر دانش آموزان هنگام امتحان، سؤال داشته باشند، باید به آنها پاسخ داد، اما آنها را تشویق به سؤال کردن نکنید.


01.gifخواندن سؤال های امتحانی برای دانش آموزان ضرورت ندارد، مگر دانش آموزانی که مشکل خواندن داشته باشند.

ب-محیط وشرایط برگزاری امتحان:

 


01.gif عدم موفقیت دانش آموزان را در امتحان، دال بر بدی شخصیت آنها ندانید

01.gifامتحان وسیله ای است مناسب برای تفهیم هدف های درسی به دانش آموزان.


01.gif نتایج امتحانات موجب شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان می شود.


01.gif امتحان نباید وسیله تهدید امنیت روانی دانش آموزان شود.


01.gifدر جریان ارزشیابی باید سعی کرد فضای روانی مناسب و خالی از اضطراب برای بچه ها فراهم کرد.


01.gifایجاد شرایط فیزیکی و عاطفی مناسب در جلسه امتحان ضروری است.


01.gif فضای امتحان باید خالی از عوامل برهم زننده تمرکز حواس دانش آموزان باشد.


01.gif در جلسات امتحانی با فردفرد دانش آموزان رابطه ای دوستانه و محبت آمیز برقرار کنید.


01.gif دانش آموزان را در مورد نحوه امتحان راهنمایی کنید.


01.gifایجاد محیط رعب و وحشت برای امتحان، دانش آموزان مضطرب را مضطرب تر می سازد.


01.gifتأکید بیش از حد بر ارزش نمره بالا و منوط کردن ارزشمندی کودک به نتایج امتحانات وی، باعث بالا رفتن اضطراب در بچه ها می شود. 


01.gif امتحانات نباید بر تمام ضوابط و موازین آموزشگاه حکومت کند

01.gif اضطراب زیاد در جلسه امتحان باعث افت عملکرد دانش آموزان می شود.

01.gifجلسات امتحانی را با کلام زیبا و آرام بخش الهی شروع کنید.

/ 3 نظر / 45 بازدید
افشاری

همکارارزشمند آقای موسوی زاهد به حضور حضرتعالی عرض سلام وادب واحترام نموده ولادت باسعادت دهمين اختر تابناک امامت و ولايت وهمچنين پيشاپيش فرارسيدن عيد سعيد ولايت وامامت غدير را به شما تبريک وتهنيت عرض می کنم مطلب بسيار جالب وپرمحتوا يی است ضمن اينکه در زمان خوبی هم ثبت شده است اميدوارم همچنان از رهنمودهای ارزشمندتان بهره بگيريم باتشکر غلامحسن افشاری

خسته دل

سلام دوست عزیز بر مزار مشتی آرزو آپ شد منتظرت هستم

فريد خنده رو

سلام دوست عزيز اين عيد فرخنده بر شما مبارک يک در خواست از شما داشتم. می خواستم بگم اگر می تونيد کد يا اباصالح المهدی ادرکنی را به من بدهيد. ما هم يک وب مخصوص آقا داريم . خوش حال ميشيم سر بزنيد