عوامل موثر در اخلاق حسنه ی معلم برای مدیریت کلاس

قرآن کریم مى‏فرماید:

 «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک‏» 

 به سبب رحمت‏خداست که با آنها نرم خوى و مهربان گشتى و اگر تند خو و سخت دل بودى، از گرد تو پراکنده مى‏شدند .

رفتار استاد براى کودکان، نوجوانان و بخصوص جوانان الگوى عملى است . استاد در عمل نمودن به گفته‏هاى خود، نحوه برخورد با دیگران، سخن گفتن و حتى طرز نشستن، راه رفتن و پوشیدن لباس مى‏تواند براى شاگردان خود الگو باشد .

پس سعى کنیم:

1 - برنامه‏هایى جهت‏خودسازى اخلاقى و تربیتى خود داشته باشیم .

ذات نایافته از هستى بخش         کى تواند که شود هستى بخش

2 - در برخورد با کودکان، نوجوانان و جوانان، اخلاق اسلامى را رعایت کنیم .

3 - هنگام برخورد با شاگردان خود، به آنان سلام کنیم .

4 - در همه مراحل صبور بوده و سعه صدر داشته باشیم .

5 - خوش رو، خوش اخلاق، نرمخو، داراى اخلاص، تقوى و تواضع باشیم و از غرور بپرهیزیم .

6 - سعى کنیم در عمل کردن به اخلاق نیکو، سیر صعودى داشته باشیم که این بهترین ابزار براى جلب شاگردان سالهاى قبل است .

7 - از فضل فروشى، خود بزرگ‏بینى، خود کم‏بینى و آزرده شدن از نقد و ایراد دیگران بشدت پرهیز کنیم .

8 - اشتباهات خود را توجیه نکنیم و ضمن اعتراف به آنها در رفع آنها بکوشیم .

9 - از تعصب بى‏جا اجتناب ورزیده و شهامت در گفتن کلمه «نمى‏دانم‏» را در خود تقویت کنیم .

10 - اگر در جلسه درس متوجه اشتباه خود شدیم، تا کودکان و نوجوانان متفرق نشده‏اند، آن اشتباه را برطرف کنیم .

11 - از یکدندگى، لجبازى، جدال و ستیزه‏جوئى بشدت پرهیز کنیم و با هیچ‏کدام از شاگردان کینه و خصومتى نداشته باشیم .

12 - از عیب‏جویى، تهمت زدن و توهین به شاگردان بپرهیزیم و ضمن مؤدبانه صدا کردن آنها، از پرخاشگرى و انتقام‏جوئى پرهیز کنیم .

13 - به وعده‏هایى که در کلاس مى‏دهیم وفا کنیم، بخصوص اگر وعده هدیه و جایزه باشد .

14 - به کودکان و نوجوانان طعنه نزنیم، زیرا آنها افراد حساسى هستند و ممکن است‏سخت آزرده شوند .

/ 0 نظر / 7 بازدید